Pontoon

Pravidla hry

 

Tato pravidla jsou základní příručkou personálu všech casin. Jasně a srozumitelně jsou v něm definovány veškeré povinnosti, odpovědnost a způsob jeho chování v hernách.

Zájmem společnosti je, aby každý zaměstnanec dodržoval ustanovení uvedená v těchto pravidlech s tím, že tato se mohou průběžně měnit, modifikovat, nebo být nahrazena jinými. Příslušné dodatky nebo změny budou k této příručce připojeny, aby se zaměstnanci mohli s nimi seznámit a řídit se jimi.

 

Hodnota karet

 • Esa se počítají jako 1 nebo 11.
 • Všechny figury mají hodnotu 10.
 • Zbytek karet má nominální hodnotu.
 • První eso v ruce dealera se počítá za 11, pokud hodnota dealerových karet nepřesáhne 21.
 • Eso v kombinaci s figurou nebo 10 znamená "Pontoon" - jen když jsou to v pořadí první dvě karty, které hráč dostane.

Pravidla

 • Hráč je povinen vsadit před rozdáním karet.
 • Dealer pak rozdá dvě karty každému hráči a jednu sobě.
 • Hráč má možnost koupit třetí kartu pro tutéž hru za cenu jako je jeho původní sázka. Jestliže hráč koupil třetí kartu, může pak koupit i čtvrtou. Pátou kartu je dovoleno pouze obrátit.
 • Preferuje-li to hráč, lze všechny karty normálně rozdat. Jakmile hráč obdrží třetí kartu, nesmí zvýšit sázku pro tuto hru.
 • Jakékoliv dvě karty stejné hodnoty lze splitovat tolikrát, kolikrát je možno.
 • Esa však lze splitovat jen jednou a ke každému esu lze přidat jen jednu kartu. Nejvyšší skóre se splitovanými esy je 21.
 • Jestliže dealer ukáže eso, může se hráč pojistit. Lze použít až polovinu sázky, která se položí na linii s pojištěním, jestliže dealer dostane Pontoon. Pojištění se vyplácí v poměru 2:1 - Jestliže dealer nedostane Pontoon, pojištění prohrává.
 • Hráč může zastavit na jakékoliv částce, zatímco dealer musí brát do 16 a zastavit na 17.
 • Jestliže hráč a dealer dosáhnou stejnou hodnotu, vyhrává dealer.
 • Pontoon platí 2:1.
 • "Five card trick" platí 3:2.
 • Všechny ostatní sestavy jsou za stejné peníze.
 • Esa platí za jednu nebo jedenáct.
 • Rozhodnutí managementu casina je konečné.
 • Na každém hracím boxu mohou hrát jen tři hráči.
 • Při rozhodování, který hráč rozhoduje o boxu a bude mít tak možnost výběru, tj. ponechání, zdablování, splitování apod., tato priorita je obvykle přisouzena prvnímu hráči, který začal hrát na boxu. Avšak pokud hráč hraje na více boxech, může management trvat na tom, že tento hráč předá rozhodování na ostatních boxech, s výjimkou toho, u kterého sedí, pokud jsou zde další hráči, kteří chtějí hrát a rozhodovat o svých vlastních kartách sami.

Zahájení

Hromádka promíchaných karet bude nabídnuta hráči k sejmutí. Hráč tak učiní vložením katovací karty, kterou mu dealer nabídne mezi karty. Platné sejmutí musí být provedeno tak, že se katovací karta zasune do místa vzdáleného asi o výšku jednoho balíčku karet od vrchu i odspodu hromádky.

Dealer pak přesune karty, které jsou nad katovací kartou, na spodek hromádky a katovací kartu pak vloží přibližně o výšku jednoho balíčku karet odspodu hromádky, pokud mu nebude uloženo, aby ji zasunul hlouběji. Karty pak budou umístěny do rozdávací botičky.

Než dealer začne rozdávat, odebere pět karet a položí je lícní stranou doprostřed stolu a pak je uloží do přihrádky pro odložené karty.

Rozdávání začíná zleva po směru hodinových ručiček. Dealer postupně rozdá po jedné kartě na každý box, položí přitom kartu k hranici boxu. Pak dealer rozdá jednu kartu sobě a druhou kartu na boxy hráčů stejným způsobem, jako prvou, přičemž druhou kartu položí zleva (u prvního boxu zprava) na prvou kartu tak, aby tři rohy první karty zůstaly odkryté. V této fázi si ještě dealer nerozdá druhou kartu.

Když se objeví katovací karta, bude umístěna před hráče, na jehož box měla být karta rozdána, a hra pokračuje, dokud nedostane všechny karty. V případě, že se sejmutá karta objeví jako první karta rozdávaná hráči, dealer okamžitě karty zamíchá.

 

Pojištění

Když je první dealerova karta eso, mohou se hráči pojistit proti možnosti, že dealer jako další kartu dostane kartu o hodnotě 10 a bude mít Pontoon.

Hráči se mohou pojistit maximálně na částku rovnající se polovině původní částky vsazené na jejich box.

Jestliže se hráč chce pojistit, položí sázku na pojištění na pole pro pojištění, nalevo od svých karet, směrem k dealerovi. Musí tak učinit dříve, než se první hráč rozhodne využít možnosti a nechá si rozdat další karty, nebo si ponechat pouze první dvě.

Jestliže poté, co jsou rozdány karty všem hráčům a dealer si rozdá druhou kartu, bude tato karta jiná, než desítka nebo figura, všechny sázky na pojištění propadají. V tomto případě dealer okamžitě zinkasuje sázky na pojištění tak, že sbírá žetony vsazené na pojištění střídavě oběma rukama v pořadí proti směru hodinových ručiček, přičemž začne u posledního boxu, a to dříve, než rozdá nějakou další kartu, pokud bude některým z hráčů požadována.

Jestliže bude druhá karta, kterou dealer vytáhne, desítka, nebo figura (tj. má Pontoon) sebere všechny sázky z boxů a pak vyplácí pojistné sázky v poměru (2:1) oběma rukama střídavě proti směru hodinových ručiček, přičemž začne u posledního boxu.

 

Okamžité platby

Poté, co každý hráč obdržel dvě karty a jednu má dealer, mohou nastat tyto situace:

Hráč bude mít Pontoon a dealer nemá eso ani 10. V tomto případě vyplatí dealer sázku do boxu, kde je Pontoon v poměru (2:1).

Hráč má Pontoon a dealer má 10. Jelikož stále existuje možnost, že dealer může dostat Pontoon, není sázka vyplacena, dokud nemá dealer rozdány všechny karty. Jestliže dealer nedostane Pontoon, hráč/hráči, kteří Pontoon mají, dostanou vyplacenou sázku dvě ku jedné v průběhu vypořádání všech ostatních sázek podle standardního postupu.

Hráč dostane Pontoon a dealer ukáže eso. Hráč na boxu, kde je Pontoon, může souhlasit, že bude akceptovat výplatu stejně vysoké sázky v poměru 1:1, aniž by čekal na konečný výsledek. Každý z hráčů na příslušném boxu má svou vlastní možnost se spokojit s přijetím stejně vysoké částky nebo počkat na výplatu sázky 2:1, jestliže dealerovi následně nepřijde Pontoon. Jestliže dealer dostane 10 a má Pontoon, hráč prohrává, jestliže nepřijal výplatu ve výši sázky.

 

Další karty

Když dostal každý hráč druhou kartu, začíná dealer odleva, o směru hodinových ručiček doprava, nabízet každému hráči, který rozhoduje o boxu, možnost koupení nebo obrácení další karty, nebo tuto možnost nevyužít a ponechat si pouze již rozdané karty. Postupuje tak, že ukáže prvními dvěma prsty pravé ruky drženými dlaní vzhůru na horní okraj karty bližší k dealerovi.

Dealer musí zajistit, aby rozhodnutí hráče odmítnout další kartu bylo jasné a jednoznačné. Znamení rukou, nebo kývnutí hlavy nestačí. Musí tak učinit i hlasem, aby jeho stanovisko slyšel a rozuměl mu jak dealer, tak inspektor.

Každý hráč může zůstat na svém nebo požadovat další karty, ale za žádných okolností mu nebudou rozdány další karty, jestliže součet jeho karet dosáhne 21 nebo více.

Každý hráč požaduje kartu a celková hodnota jeho karet přesáhne 21, všechny sázky na tento box prohrávají. Dealer sebere prohrané sázky levou rukou, nebo oběma rukama, jestliže se zde nachází žetony několika hodnot (více než jedné). Je-li na jeden box více než jedna sázka, měly by být sázky odebírány v následujícím pořadí: od sázek vzdálenějších od dealera směrem k sázkám k dealerovi blíže. Karty budou okamžitě sebrány pravou rukou a odloženy do přihrádky na odložené karty. U posledních dvou boxů budou sázky sebrány nejprve pravou rukou, a pak budou okamžitě sebrány karty, a to opět pravou rukou.

 

Splitování

Dostane-li hráč první dvě karty o stejné hodnotě, může, pokud si bude přát, rozdělit tyto dvě karty a hrát s dvojími kartami. Když dealer vidí, že hráč dostal dvě stejné karty, musí mu nabídnout možnost splitování, jestliže hráč má možnost, aby se rozhodl, jak naložit s kartami a oznámí mu (například):

"ČTRNÁCT NEBO SPLITOVÁNÍ MADAM/PANE?"

Jestliže se hráč rozhodne pro splitování a hru s dvojími kartami, musí vložit do boxu sázku rovnající se původní sázce. Dealer podle toho karty uspořádá, a je-li nezbytné, umístí správně i sázky. V žádném případě není hráči dovoleno se karet dotýkat.

Když byly karty rozděleny, k první kartě bude přidána další karta, a pokud toto přidávání bude pokračovat, nepřejde se k přidávání do druhých karet vytvořených splitováním. Jestliže se eventuelně znovu objeví karta stejné hodnoty, může si hráč stejným postupem založit třetí karty dalším splitováním.

Pokaždé když dochází ke splitování se dealer musí vrátit k původní kartě a nejprve dokončit rozdávání prvých karet. Druhé karty rovněž nejprve dodá a pak teprve přejde k dodání event. třetích karet hráče.

Karty stejné hodnoty lze dělit tolikrát, jak je to možné a do každých karet mohou být koupeny ještě další dvě karty.

Ke každému esu lze rozdat jen jednu kartu.

Pokud se splitovanému esu přidá 10 nebo figura, součet karet je 21, ale NENÍ to Pontoon.

 

Další karty rozdané dealerovi

Když byly rozdány karty všem hráčům, vezme si dealer svoje karty a jak vyžadují pravidla, musí si brát další karty, dokud nedostane celkem 17 nebo více, přičemž karty postupně ukazuje.

 

Stand off

Jestliže hodnota jedněch karet hráče je stejná jako hodnota karet dealera, prohrává.

 

V kontaktu

publikován: 30.3.11 23:34, autor:
Vyhledávání
Poker List

Pokerživě.czAndels Hotel PragueHotel AkcentČeská Pokerová Liga

Card Casino Prague, webmaster: manager@cardcasinoprague.cz, powered on bubilegCMS v2.3L